Vacature Voor Plaatselijk Medewerker

 

MEDEDELING

No. 045/HOCS/KP/I/2016

VACATURE VOOR PLAATSELIJK MEDEWERKER BIJ DE INDONESISCHE AMBASSADE TE DEN HAAG
2016

The Indonesische Ambassade te Den Haag, Nederland, heeft een vacature voor plaatselijke medewerker.

Het is een tweejarig contract met proeftijd van drie maanden met de mogelijkheden tot verlenging.

De mogelijkheid om als Plaatselijk Medewerker te werken start op 2 Mei 2016

Algemene vereisten:
  1. Man of Vrouw
  2. Minimumleeftijd 22 jaar
  3. Indonesische nationaliteit met verblijsvergunning en werkvergunning in Nederland
  4. Nederlandse Nationaliteit
  5. Opleiding minimaal Diploma 3, gelijkwaardig aan Diploma 3 of Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
  6. Beheersing van Indonesische en Nederlandse taal
  7. Beheersing van Engelse taal is een pluspunt
  8. Computervaardigheden
  9. Goede communicatieve vaardigheden
  10. Kundig in analyseren
  11. Begrip van Indonesische en Nederlandse cultuur
  12. Kan zelfstandig en in teamverband werken
  13. Nette kleding en beleefd
  14. Heeft geen familiebanden met staf van de Indonesische Ambassade te Den Haag
  15. Geen student die studiefinanciering ontvangt van de Indonesische of Nederlandse regering of van de regering van ander land, BUMN of van een particulier instituut in Indonesie
  16. In bezit van een Nederlands rijbewijs wordt belangrijk geacht
         
Speciale vereisten;
  1. Gezondheidsverklaring en verklaring vrij van drugs van de arts.
  2. Verklaring van goed gedrag.
  De volgende special vereisten gelden nadat de solicitant geslaagd is voor de schriftelijke toets en het mondelinge gesprek;
         
Documenten die overgelegd dienen te worden:
  1. Solicitatiebrief in het Indonesisch, Nederlands of Engels
  2. Curriculum Vitae
  3. Drie kleurenfoto’s van 4x6 cm
  4. Fotocopy van het laatste diploma (met cijferlist)
  5. - Voor houders van Indonesische Paspoort : Fotocopy van Passport, Verblijsvergunning en Werkvergunning
    Voor houders van Nederlandse Paspoort : Fotocopy van Passport of ID Card
  6. Andere ondersteunende documenten
         
Het versturen van de sollicitatiebescheiden:
  Alle sollicitatiebescheiden dienen gericht te zijn aan “Panitia Seleksi Pegawai Setempat KBRI Den Haag”, Tobias Asserlaan 8, 2517 KC Den Haag of per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor 19 Februari 2016 om 23.59 uur.
         
Volgorde selectie:
  1. Administratief:
    - Het verzamelen ven de bescheiden begint op 25 januari tot 19 februari 2016
    - Het resultaat van de administratieve selectie wordt medegedeeld op 20 februari 2016
  2. Schriftelijk;
    - Vindt plaats op 25 februari 2016
    - Wordt geschreven in het Indonesisch en in het Nederlands
    - Het onderwerp gaat over de algemene kennis van Indonesie en Nederland
  3. Mondeling;
    - Vindt plaats op 10 en 11 maart 2016
    - Interview in het Indonesisch en Nederlands
  4. Mededeling;
    - Vindt plaats eind maart 2016
         
Noot:
  1. Alleen sollicitanten die aan de vereisten voldoen worden uitgenodigd om aan de selectie mee te           
Doen.
  2. De hele selectie vindt plaats op de Indonesische Ambassade in Den Haag.
  3. De hele selectie process is vrij van onkosten.
  4. Over de uitslag van de selectie wordt niet gecorrespondeerd.
         
       

Den Haag, 25 Januari 2016

 

                                   

Azis Nurwahyudi
Hoofd Personeelszaken

         
         

Mededeling in PDF versie, klik hier!

 

 

Follow Us